Zasady współpracy

Harmonogram naszej pracy

 • DO 8 -GO KAŻDEGO MIESIĄCA

  należy przygotować w oryginale dokumenty dla Biura Rachunkowego za miesiąc poprzedni. Dokumenty można dostarczać osobiście, przesyłać pocztą lub kurierem. Można również przesłać w formie skanów drogą elektroniczną. Tylko oryginalne dokumenty podlegają księgowaniu.

 • DO 9 -GO KAŻDEGO MIESIĄCA

  informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorców w terminie do 10-go.

 • DO 14 -GO KAŻDEGO MIESIĄCA

  informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych płatnych do 15-go.

 • DO 19 -GO KAŻDEGO MIESIĄCA

  dokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego płatnego do 20-go.

 • DO 24 -GO KAŻDEGO MIESIĄCA

  dokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku VAT płatnego do 25-go.

 • DO 25 -GO KAŻDEGO MIESIĄCA

  sporządzamy i przesyłamy listy płac dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników.