Prosimy naszych Klientów:

- o terminowe kompletowanie dokumentacji księgowej dotyczącej rozliczanego miesiąca, oraz 

- o terminowe dostarczanie dokumentów do naszego biura.

Terminy związane z koniecznością dokonania rozliczeń podatkowych to harmonogram naszej pracy:
  • DO 5 -GO KAŻDEGO MIESIĄCA - należy przygotować w oryginale dokumenty dla Biura Rachunkowego za miesiąc poprzedni. Dokumenty można dostarczać osobiście, przesyłać pocztą lub kurierem. Można również przesłać w formie skanów drogą elektroniczną. Tylko oryginalne dokumenty podlegają ksiegowaniu
  • DO 9 -GO KAŻDEGO MIESIĄCA - informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorców w terminie do 10-go
  • DO 14 -GO KAŻDEGO MIESIĄCA - informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych płatnych do 15-go
  • DO 19 -GO KAŻDEGO MIESIĄCA - dokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego płatnego do 20-go
  • DO 24 -GO KAŻDEGO MIESIĄCA - dokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku VAT płatnego do 25-go
  • DO 25 -GO KAŻDEGO MIESIĄCA - sporządzamy listy płac dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników