Co zyskasz dzięki planowanej usłudze on-line?


1. oszczędność czasu

2. optymalizacja kosztów

3. bezpieczeństwo danych

4. wgląd w czasie rzeczywistym do ksiąg rachunkowych

5. dostęp do danych przez internet w każdym miejscu, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

6. stały kontakt z biurem rachunkowym

7. szybkość dostarczenia dokumentów do biura rachunkowego

8. indywidualny login i hasło do swojego konta

kontakt Pracujemy również zdalnie.
W czasie rzeczywistym:
- pomagamy w sporządzeniu niezbędnych dokumentów,
- pomagamy w wypełnieniu i przesłaniu deklaracji,
- sprawdzamy przed wysłaniem do Urzędów wypełnione przez Państwa dokumenty i sprawozdania
Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych Klientów w przyszłości planujemy wprowadzić nowoczesną usługę wglądu "on-line", w czasie rzeczywistym w księgi rachunkowe.

Z uwagi na to, iż operacje gospodarcze księgujemy niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów od Klienta, na bieżąco i rzetelnie, dzieki usłudze nasi Klienci, w zależności od możliwości informatycznych swojego systemu, otrzymają:

- pełną integrację systemu księgowego z systemem operacyjnym Klienta

- możliwość wysyłania wszelkich informacji i dokumentów do naszego biura przez Internet

- podgląd zapisów księgowych poprzez stronę www

- bieżące raportowanie i analizy finansowo-księgowe przez Internet

- bieżące informacje na temat wysokości zaliczek na podatek dochodowy i terminu wpłaty do Urzędu Skarbowego

- bieżące informacje na temat wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych i terminu wpłaty na poszczególne rachunki ZUS

- bieżące informacje na temat wszelkich płatności publicznoprawnych

- bieżące informacje na temat wszelkich zaległości publicznoprawnych

- optymalizację kosztów i czasu - maksymalizację zysku


Zapraszam do współpracy

Iwona Kullak