Odwołanie pełnomocnictwa UPL-1 druk OPL-1

Opublikowany 2015/02/27

Pełnomocnictwo do podpisywania i wysyłania deklaracji podatkowej za pomocą sieci Internet jest ważne przez okres, na który zostało udzielone lub do chwili jego odwołania.

Odwołania pełnomocnictwa udzielonego na druku UPL-1 dokonuje udzielający wcześniej pełnomocnictwo na druku OPL-1. Odwołanie nastąpić musi podobnie jak udzielenie pełnomocnictwa poprzez złożenie na piśmie dokumentu. Nie jest dopuszczalna forma dokumentu elektronicznego.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Jak wypełnić druk UPL-1

Opublikowany 2015/02/27

Poz. 1 druku UPL-1 osoba udzielająca pełnomocnictwa wpisuje swój numer identyfikacji podatkowej. W zależności od podmiotu będzie to numer NIP lub PESEL. Numerem PESEL posługiwać się powinny podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; w pozostałych przypadkach identyfikatorem podatkowym jest numer NIP.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Pełnomocnik z UPL-1 a podpis elektroniczny

Opublikowany 2015/02/27

W odróżnieniu od standardowej procedury stosowania podpisów elektronicznych, pełnomocnik zobowiązany jest stosować wyłącznie bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

UPL-1 jakich deklaracji dotyczy, a które składane są bez UPL-1

Opublikowany 2015/02/27

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji UPL-1 wymagane jest przy składaniu wszelkich druków i deklaracji podatkowych, jakie można wysyłać drogą elektroniczną, w tym:

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

W jakiej formie należy złożyć UPL-1 i OPL-1

Opublikowany 2015/02/26

UPL-1 i OPL-1 należy złożyć w formie dokumentu pisemnego. Możliwe jest wysłanie go pocztą polską listem poleconym.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

UPL-1 co to jest i w jakich sytuacjach się go stosuje

Opublikowany 2015/02/26

W typowym przypadku deklaracje podatkowe każdy podatnik składa sam za siebie. Podaje w niej wówczas własne dane i podpisuje własnym imieniem i nazwiskiem. Zdarza się jednak, że podatnik musi złożyć deklarację podatkową za pośrednictwem innej osoby. Pełnomocnictwo takie dotyczyć może zarówno druków składanych w formie pisemnej, jak i elektronicznych. W tym drugim przypadku, czyli składając druk elektronicznie, należy posłużyć się drukiem deklaracji UPL-1.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »