ZFŚS w 2015 r. ważne terminy

Opublikowany 2015/01/08

Pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: Fundusz) oraz podmioty zwalniające się z jego tworzenia, w tym również z wypłacania świadczenia urlopowego, muszą w ciągu roku zwracać uwagę na następujące daty:

 • 1 stycznia - stan zatrudnienia z tego dnia decyduje o obowiązku tworzenia Funduszu,
   
 • 31 stycznia - do tego dnia pracodawcy niebędący jednostkami budżetowymi lub samorządowymi zakładami budżetowymi, zatrudniający poniżej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, o ile nie są objęci układem zbiorowym i nie są zobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, informują załogę w sposób przyjęty w danym zakładzie o nietworzeniu Funduszu i niewypłacaniu świadczenia urlopowego,
   
 • 20 lutego - do tego dnia Prezes GUS wydaje obwieszczenie o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu ubiegłego roku,
   
 • 31 maja - ostateczny termin przekazania pierwszej raty środków na rachunek Funduszu, wynoszącej co najmniej 75% odpisu podstawowego,
   
 • 30 września - ostateczny termin przekazania drugiej raty środków na rachunek Funduszu (pozostałej części odpisu podstawowego i zwiększeń fakultatywnych),
   
 • 31 grudnia - ostateczne rozliczenie Funduszu w oparciu o rzeczywiste przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty.