ZFŚS korekta odpisu

Opublikowany 2015/01/15

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w oparciu o planowany przeciętny stan zatrudnienia na dany rok.

Jeśli wielkość zatrudnienia w ciągu roku ulega zmianie w stosunku do przeciętnego planowanego zatrudnienia, pracodawca powinien porównać planowany stan zatrudnienia z faktyczną liczbą etatów i dokonać stosownej korekty odpisu. 

Porównania takiego dokonuje się zazwyczaj pod koniec roku kalendarzowego (w ostatnich jego dniach), gdy można przeanalizować przebieg zatrudnienia w trakcie roku oraz kiedy wiadomo, że stan zatrudnienia już się nie zmieni.

Przykład

I. Założenia:

1. Spółka z o.o. zatrudnia 35 osób i jest zobowiązana do tworzenia ZFŚS.

Na początku 2013 r. zaplanowano zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w normalnych warunkach pracy, na poziomie 37 osób.

Utworzono roczny odpis na ZFŚS w wysokości: 1.093,93 zł × 37 etatów = 40.475,41 zł.

2. Przeciętne zatrudnienie w roku kalendarzowym kształtowało się następująco:

  Miesiąc Razem
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Przeciętna liczba zatrudnionych 35 37 37 37 37 37 37 37 36 34 34 34 432

3. Stan zatrudnienia w roku kalendarzowym wyniósł średnio: 432 : 12 = 36 etatów.

Kwota odpisu na ZFŚS ustalona dla faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych wyniosła:

36 etatów × 1.093,93 zł = 39.381,48 zł.

4. Na koniec grudnia 2013 r. Jednostka zobowiązana jest do korekty zmniejszającej odpis na ZFŚS w kwocie: 40.475,41 zł - 39.381,48 zł = 1.093,93 zł.