Kasy fiskalne 2015 - utrata prawa do zwolnienia, wykaz działalności

Opublikowany 2015/01/02

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 22.07.2014r. prawo do zwolnienia z kas fiskalnych od stycznia 2015 roku stracili między innymi prawnicy, lekarze, fryzjerzy, właściciele warsztatów samochodowych, kosmetyczki oraz osoby świadczące usługi gastronomiczne.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2015 r.

Opublikowany 2014/12/30

Dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej przysługuje za każda godzinę pracy w porze nocnej pracownikowi, który wykonuje pracę w porze nocnej. Wysokość dodatku za prace w porze nocnej jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace obowiązującego w danym roku.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Zmiany 2015 r. - Zwolnienia w PIT

Opublikowany 2014/12/30

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy, które wprowadzają szereg zmian w zakresie zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Zmiany 2015 r. - dla płatników składek ZUS

Opublikowany 2014/12/29

Od 1 stycznia 2015 r. wprowadzone zostają nowe ułatwienia dla płatników składek. Wynika to z wejścia w życie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, której przepisy wprowadzają zmiany m. in. do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Jednorazowa amortyzacja w 2015 r.

Opublikowany 2014/12/29
okres obowiązywania:  od  1.01.2015 do  31.12.2015
Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 r.

Opublikowany 2014/12/29

okres obowiązywania: od  1.01.2015 do  31.12.2015

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1220) – dalej jako: „Rozporządzenie”, od dnia 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę zostało ustalone na kwotę w wysokości 1750 zł. 

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  (Dz. U. z 2002 Nr 200 poz. 1679 ze zm.) – dalej jako: „Ustawa o wynagrodzeniu minimalnym”, wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego. Od tej zasady istnieje jednak jeden wyjątek. Mianowicie wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy, nie może być niższa niż 80 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Czas pracy 2015 r.

Opublikowany 2014/12/29
okres obowiązywania:  

od  1.01.2015 do  31.12.2015

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Współczynnik urlopowy 2015 r.

Opublikowany 2014/12/29

Współczynnik do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2015 r.

okres obowiązywania:  

od  1.01.2015 do  31.12.2015

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Zwrot wydatków na materiały budowlane cz.2

Opublikowany 2014/12/19

Zasady zwrotu części wydatków na dokonany po 1 stycznia 2014 r. zakup materiałów budowlanych

okres obowiązywania: od  1.01.2015 do  31.03.2015

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Zwrot wydatków na materiały budowlane cz.1

Opublikowany 2014/12/18

Zwrot wydatków na materiały budowlane zakupione przed 31 grudnia 2013 r.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »