Ministerstwo Finansów informuje, że e-deklaracje nie mogą być podpisywane profilem zaufanym ePUAP

Opublikowany 2015/01/21

Ministerstwo Finansów informuje, że deklaracje i informacje podatkowe przesyłane drogą elektroniczną (tzw. e-deklaracje) nie mogą być podpisywane profilem zaufanym ePUAP i przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP.

Deklaracje i informacje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być podpisane:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – do dokumentów składanych przez osoby fizyczne i inne podmioty,

          lub

 • danymi autoryzującymi (podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) – do dokumentów składanych prze osoby fizyczne.

Deklaracje i informacje podatkowe można składać drogą elektroniczną wyłącznie do systemu e-Deklaracje:

 1. Za pośrednictwem  bramki e-Deklaracje - korzystając z:
  • formularzy zamieszczonych na Portalu Podatkowym w zakładce e-Deklaracje/Formularze,
  • aplikacji e-Deklaracje Desktop,
  • bezpośrednio z systemów finansowo - księgowych przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania,
  • oprogramowania dostarczonego przez innych producentów.
 1. Przy użyciu Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD)– która przeznaczona jest do składania dokumentów zbiorczych: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-40, korzystając z:
  • systemów finansowo-księgowych podatnika - odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania,
  • oprogramowania dostarczonego przez innych producentów.