Kasy fiskalne 2015 - utrata prawa do zwolnienia, wykaz działalności

Opublikowany 2015/01/02

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 22.07.2014r. prawo do zwolnienia z kas fiskalnych od stycznia 2015 roku stracili między innymi prawnicy, lekarze, fryzjerzy, właściciele warsztatów samochodowych, kosmetyczki oraz osoby świadczące usługi gastronomiczne.

Z końcem 2014 roku przestaje obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382).

Utrata prawa do zwolnienia na kasy fiskalne dotyczy następujących działalności:

Nr PKD

Nazwa działalności

Opis działalności

   

69

DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE

69.10.Z

Działalność prawnicza

adwokaci, radcowie prawni, notariusze*, komornicy, sędziowie polubowni, rzecznicy patentowi, radcowie prawni, mediatorzy sądowi

69.20.Z

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

doradztwo podatkowe i reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi, przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w celach podatkowych, działalność biegłych księgowych i biegłych rewidentów

86

OPIEKA ZDROWOTNA

86.21.Z

Praktyka lekarska ogólna

porady lekarskie, diagnostykę oraz leczenie świadczone przez lekarzy ogólnych

86.22.Z

Praktyka lekarska specjalistyczna

porady, diagnostyka i leczenie świadczone przez lekarzy specjalistów, włączając chirurgów

86.23.Z

Praktyka lekarska dentystyczna

praktyki dentystyczne o charakterze ogólnym lub specjalistycznym np. periodontologia, ortodoncja, operacje dentystyczne

45

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

45.20.Z

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych

naprawy mechaniczne, naprawy elektryczne, naprawy elektronicznych systemów wtryskowych, przeglądy, naprawy nadwozia, naprawy części, mycie, polerowanie itp., lakierowanie i malowanie, naprawy szyb i okien, naprawy siedzeń samochodowych, naprawy opon i dętek, zakładanie lub wymiana, wykonywanie zabiegów antykorozyjnych w pojazdach samochodowych, instalowanie części i akcesoriów w pojazdach samochodowych (niebędące częścią procesu produkcji), z wyłączeniem motocykli

49

TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

49.32.Z

Działalność taksówek osobowych

działalność polegająca na przewozie indywidualnych pasażerów do ustalonych przez nich miejsc*, działalność polegającą na wynajmowaniu samochodów osobowych i furgonetek (< =3,5 t) z kierowcą

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

rozkładowe dalekobieżne przewozy autobusowe, wynajem autobusów z kierowcą, przewozy wycieczkowe i turystyczne oraz inne okazjonalne przewozy autobusowe kursujące bez ustalonego rozkładu, transport pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta*, autobusowe przewozy szkolne i pracownicze, działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich pod warunkiem, że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji, przewozy wahadłowe między portem lotniczym a stałymi punktami w centrum miasta

96

POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

96.02.Z

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

mycie, obcinanie i układanie, czesanie, suszenie, farbowanie, prostowanie włosów, wykonywanie trwałej ondulacji oraz podobne czynności świadczone dla mężczyzn i kobiet, golenie i przycinanie brody, masaż twarzy, manicure i pedicure, robienie makijażu itp., pozostałe zabiegi kosmetyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

56

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

restauracje, kawiarnie, fast food, bary mleczne, bary szybkiej obsługi, lodziarnie, pizzerie, żywność na wynos, restauracje lub bary w środkach transportu, wykonywaną przez oddzielne jednostki

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

obwoźni sprzedawcy lodów, wózki z żywnością, przyczepy gastronomiczne, przygotowywanie żywności na straganach

* działalności, dla których utrzymane zostały zwolnienia

PODATNICY PROWADZĄCY POWYŻSZE DZIAŁALNOŚCI, KTÓRZY DO KOŃCA 2014 ROKU KORZYSTAJĄ ZE ZWOLNIENIA Z KAS FISKALNYCH, W 2015 ROKU STRACĄ PRAWO DO TEGO ZWOLNIENIA – KASĘ FISKALNĄ BĘDĄ MUSIELI WPROWADZIĆ NAJPÓŹNIEJ 1 MARCA 2015 ROKU.

Zgodnie z § 5 ust. 8 nowego rozporządzenia podatnik, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego – ze względu na osiąganie niskich obrotów – i wykona jedną z czynności określonych w § 4 ust. 1 pkt. 2 lit. c-i (usługi naprawy samochodów, usługi lekarskie, fryzjerskie itd.) prawo do zwolnienia traci po upływie 2 miesięcy od wykonania tej czynności.

Oznacza to, iż wszyscy podatnicy świadczący usługi fryzjerskie, usługi naprawy pojazdów samochodowych, motocykli i motorowerów, usługi w zakresie wymiany opon lub kół, usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów, usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawne, usługi doradztwa podatkowego, usługi kosmetyczne oraz usługi gastronomiczne, przestaną spełniać warunki do zachowania zwolnienia z dniem 1 stycznia 2015 roku. Kasę fiskalną będą musieli wprowadzić w swojej działalności najpóźniej 1 marca 2015 roku.