Kasy fiskalne 2015 - proponowane zmiany dotyczące zwolnień

Opublikowany 2014/08/05

Z początkiem 2015 r. znacznie ograniczony zostanie zakres zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych – wynika to z przygotowanego przez resort finansów projektu nowego rozporządzenia ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących...

W latach 2015-2016 utrzymany zostanie ogólny zakres zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji – z dotychczasowym kryterium wysokości obrotu, czyli 20 tys. zł dla podmiotów kontynuujących oraz rozpoczynających działalność gospodarczą.

W rozporządzeniu nie będą uwzględnione obroty z czynności polegających na dostawie nieruchomości i dostawie towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Zlikwidowane zostanie zwolnienie zawarte w obecnym punkcie nr 34 załącznika (zwolnienie uzależnione od liczby świadczonych usług oraz liczby odbiorców usług).

Nowym tytułem zwolnienia ma być dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji (warunkiem będzie wystawienie faktury).

Wysokość obrotów nie będzie uprawniać do zastosowania zwolnienia w żadnym przypadku, gdy działalność obejmuje:

– usługi naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (dotyczy to też opon);

– usługi w zakresie wymiany opon/kół;

– usługi w zakresie opieki medycznej (dotyczy to też dentystów);

– usługi prawne, w tym usługi doradztwa podatkowego (wyjątkiem pozostaną usługi notariusza w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P);

– usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne;

– usługi gastronomiczne (wyjątkiem będą usługi na pokładach samolotów i w sposób określony w pozycji 43 załącznika);

– dostawę perfum i wód toaletowych (wyjątkiem będą dostawy na pokładach samolotów).

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z dnia 22 lipca 2014 r.) Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.

Z treścią projektu i nowym wykazem czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania można zapoznać się pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/dokument/211500