Ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców - informacja ZUS

Opublikowany 2016/02/11

W dniu 10 lutego 2016 r. ZUS na stronie internetowej www.zus.pl wyjaśnił sprawę dotyczącą podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców. W informacji czytamy:

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

VAT-R od 1 stycznia 2015 r. nie trzeba płacić 170 zł

Opublikowany 2015/01/26

Od 1 stycznia 2015 r. podatnicy, którzy rejestrują się do celów VAT, nie muszą już ponosić kosztów związanych z wydaniem dokumentu potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego do celów VAT. Wydanie tego dokumentu nie jest już obowiązkowe, lecz fakultatywne.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

ZUS IWA - ważny termin 31.01.2015 r.

Opublikowany 2015/01/21

Z dniem 31 stycznia 2015 r. upływa termin składania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe - ZUS IWA za rok 2014. Ponieważ 31 stycznia 2015 r. przypada w sobotę, to termin na przekazanie ZUS IWA upływa z dniem 2 lutego 2015 r.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Nowy wzór pełnomocnictwa UPL-1 do podpisywania e-deklaracji

Opublikowany 2015/01/21

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1847), określa nowy wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1 oraz wzór zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa OPL-1.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Ministerstwo Finansów informuje, że e-deklaracje nie mogą być podpisywane profilem zaufanym ePUAP

Opublikowany 2015/01/21

Ministerstwo Finansów informuje, że deklaracje i informacje podatkowe przesyłane drogą elektroniczną (tzw. e-deklaracje) nie mogą być podpisywane profilem zaufanym ePUAP i przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Zamknięcie ksiąg rachunkowych - lista czynności

Opublikowany 2015/01/20

Aby prawidłowo zamknąć księgi rachunkowe danej jednostki należy wykonać wiele czynności, które mają na celu doprowadzenie do tego, aby dane na temat aktywów i pasywów wykazane w ewidencji oraz sporządzanych na jej podstawie sprawozdaniach finansowych, budżetowych i innych były rzetelne, bezbłędne i sprawdzalne.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

ZFŚS korekta odpisu

Opublikowany 2015/01/15

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w oparciu o planowany przeciętny stan zatrudnienia na dany rok.

Jeśli wielkość zatrudnienia w ciągu roku ulega zmianie w stosunku do przeciętnego planowanego zatrudnienia, pracodawca powinien porównać planowany stan zatrudnienia z faktyczną liczbą etatów i dokonać stosownej korekty odpisu. 

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

ZFŚS metody ustalania przeciętnego zatrudnienia

ZFŚS ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych

Opublikowany 2015/01/09

W procesie naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy wziąć pod uwagę pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Bez znaczenia w tym przypadku jest tu rodzaj umowy, długość umowy czy wymiar czasu pracy (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

ZFŚS w 2015 r. ważne terminy

Opublikowany 2015/01/08

Pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: Fundusz) oraz podmioty zwalniające się z jego tworzenia, w tym również z wypłacania świadczenia urlopowego, muszą w ciągu roku zwracać uwagę na następujące daty:

Przeczytaj pozostałą część wpisu »