Przygotowując materiały w części dla Pracodawców korzystałam z następujących źródeł:

- Kodeks Pracy

- Gofin - ujednolicone przepisy prawne

- Gazeta Prawna

- Gazeta Podatkowa

- Infor

- mf.gov.pl

Terminowe świadectwa pracy - w praktyce

Opublikowany 2015/02/27

Podstawowym dokumentem związanym z ustaniem zatrudnienia jest świadectwo pracy. Zasady jego wydawania w przypadku zakończenia bezterminowego stosunku pracy nie są zbyt skomplikowane. Gorzej z zatrudnieniem terminowym. Przepisy dotyczące świadectwa pracy dokumentującego takie zatrudnienie są zawiłe i ciągle budzą wątpliwości.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Dwie umowy o pracę z jednym pracownikiem - cz. 3 podsumowanie

Opublikowany 2015/02/27

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem dodatkową umowę o pracę, jeżeli jej przedmiotem będzie inny rodzaj pracy niż określony w dotychczasowym stosunku pracy, a jej wykonywanie nie będzie kolidowało z podstawowym zatrudnieniem pracownika.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Dwie umowy o pracę z jednym pracownikiem cz.2 orzecznictwo

Opublikowany 2015/02/27

Konstrukcja regulacji ochronnych dotyczących czasu pracy, w tym zasad ustalania wymiaru tego czasu, przestrzegania norm dobowych i średniotygodniowych, a także odpoczynków sugerują dopuszczalność zawierania z pracownikiem tylko jednej umowy o pracę.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Praca na dwóch etatach: podwójne obowiązki i przywileje cz. 1

Opublikowany 2015/02/26

Dwa etaty u tego samego pracodawcy oznaczają, że pracownik ma prawo do dwóch urlopów wypoczynkowych, ustalonych odrębnie dla każdego z tych stosunków pracy. Z każdego z nich ma on też prawo do urlopów macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego, czy też urlopów bezpłatnych, szkoleniowych i okolicznościowych. Z kolei pracodawca, który chce swojego pracownika zatrudnić na umowę cywilną: zlecenia albo o dzieło też musi pamiętać, aby nie polegała ona na wykonywaniu tych samych lub podobnych prac jak umowa o pracę. Taka umowa, podobnie jak druga umowa o pracę na ten sam rodzaj pracy, zostanie uznana w razie kontroli za próbę obejścia prawa.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »