rachunek zysków i stratPOLITYKA CENOWA

 

Z uwagi na zróżnicowane potrzeby i wymagania naszych Klientów, wysokość opłat za nasze usługi ustalana jest indywidualnie z Klientem w drodze negocjacji.

 

 

Wpływ na cenę usługi ma m.in.:

- liczba dokumentów do zaksięgowania w danym miesiącu,

- rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej

- w przypadku obsługi kadr i płac, liczba zatrudnionych pracowników,

- sporządzanie dodatkowych dokumentów, rejestrów, ewidencji,

- dodatkowe czynności - pomoc w redagowaniu pism wyjaśniających, wezwań do zapłaty, rozliczanie rozrachunków, itp...

 

Przykładowe ceny usług księgowych do 25 dokumentów miesięcznie

dla umów podpisanych od stycznia 2015 r.

Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR)

- dla rozpoczynających działalność gospodarczą

przez pierwsze 2 miesiące po 100 zł za miesiąc

Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR) od 200 zł
Pełna księgowość (KH) od 800 zł
W przypadku zwiększenia liczby dokumentów, za każde kolejne 25 dokumentów stawka podstawowa zostaje indywidualnie zmieniona.

Poniższe kwoty, dla przykładowych usług, również podlegają indywidualnej ocenie i negocjacji z Klientem, np.:

Kadry i Płace
80 zł za osobę
tylko Kadry 35 zł za osobę
tylko Płace 35 zł za osobę
Umowy cywilnoprawne (np.umowa zlecenie lub umowa o dzieło) 25 zł za osobę
w zakresie czynności objętych umową wliczone w cenę ryczałtową
w zakresie czynności nie objętych umową od 150 zł/h

Cennik dla innych, pozostałych czynności według indywidualnych ustaleń, nie mniej niż, np.:

audyty księgowy dokumentów i wyprowadzenie (ustalenie) prawidłowej podstawy opodatkowania za dany rok (na cenę ma wpływ m.in. rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, liczba dokumentów do sprawdzenia, poprawienia i uzupełnienia)

1500 zł

lub 150 zł/h

Sporządzanie INTRASTAT 50 zł + 5 zł za każdy dokument
Sporządzanie raportów kasowych do uzgodnienia
Współpraca jednorazowa
Deklaracje roczne PIT: PIT 4R, PIT 8AR, PIT 11, PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 40, i inne

do uzgodnienia

nie mniej niż 50 zł

Deklaracje US: PCC, NIP, PIT 4, VAT 7, PIT 11, PIT 8A, PIT 8B, CIT 2 i inne
Sporządzenie innych dokumentów

 

PROMOCJE
Dla nowo powstałych firm (w zależności od formy prowadzenia działalności i ilości dokumentów)

zniżka przez pierwsze 2 m-ce indywidualnie ustalona

nie mniej niż 100zł za m-c

Przy zmianie Biura Rachunkowego w pierwszym miesiącu rabat 50% ceny w poprzednim biurze.
Nasz Klient, który poleci nas swoim znajomym i zdecydują się Oni na zawarcie umowy, otrzyma jednorazowo rabat w wysokości 50% miesięcznej opłaty wynikającej z zawartej umowy poleconego
Nowi Klienci, którzy przy podpisaniu umowy, powołają się na naszą stronę internetową
w pierwszym miesiącu rabat 25% uzgodnionej ceny.

 

Podane ceny są kwotami netto za usługę za jeden miesiąc (do których należy doliczyć 23 % podatku VAT).

Promocje nie łączą się.

 

Zapraszam do współpracy

Iwona Kullak

 
Informacje powyższe, dotyczące ceny świadczonych usług, służą wyłącznie do oszacowania wartości usług i ich treść nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.